Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Уџбеници

Математика за први разред - комплет 1

Математика за први разред - комплет 1

Свака обрада новог градива почиње уводним задатком у коме се нови математички појмови повезују са оним што је деци блиско и што припада њиховом окружењу. Ти задаци су богато илустровани и могу да буду учитељу повод за разговор и постављање додатних питања. Уџбеник садржи и задатке које деца решавају у свесци, самостално или уз помоћ учитеља.

Аутор: Јасмина Милинковић
Илустратор: Борис Кузмановић

Формат: 21 x 26 cm 80 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 1nMAT

Цена: 560.00 дин
Математика за први разред - радна свеска - комплет 1

Математика за први разред - радна свеска - комплет 1

Радна свеска садржи мноштво задатака различитих типова и различитих нивоа тежине. Захтеви у задацима подстичу примену правила, сналажење у различитим ситуацијама и дубље разумевање математичких појмова. И у уџбенику и у радној свесци се налази известан број задатака који представљају везу са другим школским предметима, као и математичке игре.

Аутор: Јасмина Милинковић, Ненад Матић
Илустратор: Борис Кузмановић

Формат: 21 x 26 cm 172 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 1nMAR

Цена: 760.00 дин
Математика за први разред - комплет 2

Математика за први разред - комплет 2

Садржаји у уџбенику су прегледни и јасни, обогаћени богатим илустрацијама којима је циљ да заинтересују ученике и приближе им нове садржаје. Математички појмови се уводе тако што се полази од примера с којима се деца свакодневно срећу, издвајају заједничке особине, потом дају апстрактније интерпретације и на крају означавају симболима. Овакав методички приступ је примерен узрасту коме је књига намењена.

Аутор: Весна Рикало
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 22 x 23,5 cm 104 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 1nnMAT

Цена: 610.00 дин
Математика за први разред - радна свеска - комплет 2

Математика за први разред - радна свеска - комплет 2

У радној свесци се оно што је у уџбенику обрађено даље увежбава и утврђује, примењујући исте методичке принципе. Кроз програмирање захтева ученици самостално раде и попуњавају празне просторе намењене записивању међурезултата и резултата. Заступљени су задаци различитог степена тежине (што учитељима олакшава реализацију диференциране наставе), као и задаци свих типова: задаци допуњавања, алтернативног избора, вишеструког избора, спаривања, сређивања, попуњавања табела и задаци отвореног типа.

Аутор: Весна Рикало, Симеон Маринковић, Љиљана Маринковић, Дејан Беговић
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 22 x 23,5 cm 148 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 1nnMAR

Цена: 710.00 дин

Додатни материјали

Математичке степенице 1

Математичке степенице 1

Збирка задатака из математике за утврђивање и увежбавање обавезних садржаја из математике за први разред основне школе. Основна намена ове збирке је да дете напредује оним темпом који одговара његовим могућностима, интересовањима и мотивацији.

Аутор: Р. Продановић, Д. Кузмановић, Г. Николић, В. Цветановић, М. Ћукаловић
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 21 x 24 cm 138 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 1MST

Цена: 670.00 дин
Контролне вежбе из математике за 1. разред

Контролне вежбе из математике за 1. разред

Збирка садржи 14 контролних задатака организованих у две групе. Учитељ има могућност да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног задатка дати су описи којима се прецизно објашњава сваки захтев у задатку, чиме се олакшава праћење напредовање ученика. Контролне вежбе су у складу са важећим наставним планом и програмом.

Аутор: Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић, Александра Стефановић
Илустратор: Драшко Тубић

Формат: 21 x 29 cm 62 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 1KMA

Цена: 350.00 дин
Забавна математика за први разред - радни уџбеник

Забавна математика за први разред - радни уџбеник

ОВА КЊИГА ЈЕ ТРЕНУТНО РАСПРОДАТА! Забавна математика 1 је радна свеска која садржи мноштво задатака за увежбавање градива из математике у првом разреду основне школе. Задаци су занимљиви и подстичу дете на самосталан рад. Градиво које се обнавља у потпуности је усклађено с наставним програмом за овај разред.

Аутор: Симеон Маринковић
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 22 x 23,5 cm 84 стр., меки повез, двобојно, ћирилица
SMS шифра:

Напомена: РаспродатоEEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |