Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници
Вести

Претходна страна | Следећа страна

Школски каталог од I до IV разреда 2013/2014.

Школски каталог од I до IV разреда 2013/2014. можете да погледате овде.


Новогодишњи попусти за предшколске установе

Предшколске установе могу нашу посебну понуду за Нову годину да погледају овде.


Контролне вежбе из математике за 4. разред

Контролне вежбе из математике за 4. разред

Обавештавамо школе да смо у 2012. години добили одобрења за контролне вежбе из математике за 4. разред основне школе.

На почетку збирке налази се контролна вежба којом се проверава шта су ученици усвојили у претходним разредима, а на крају збирке налази се годишњи тест знања. На крају сваке вежбе дата је табела са описом знања и вештина који се испитују. За сваку контролну вежбу дат је предлог за бодовање и оцењивање.

Контролне вежбе учитељи могу наручити искључиво преко школе.

Аутори: Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић и Александра Стефановић.

Ако желите да погледате примере из књиге, кликните на слику.


Контролне вежбе из математике за 3. разред

Контролне вежбе из математике за 3. разред

Обавештавамо школе да смо у 2012. години добили одобрења за контролне вежбе из математике за 3. разред основне школе.

Збирка садржи 15 контролних вежби, од којих је свака дата за две групе. Контролне вежбе у складу су са важећим наставним планом и програмом. На крају сваке вежбе дата је табела са описом знања и вештина који се испитују. За сваку контролну вежбу дат је предлог за бодовање и оцењивање. На крају збирке налази се годишњи тест знања.

Контролне вежбе учитељи могу наручити искључиво преко школе.

Аутори: Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић и Александра Стефановић.

Ако желите да погледате примере из књиге, кликните на слику.


Семинари Креативног центра

На Конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/13. и 2013/14. годину Креативни центар је добио одобрење за реализацију четири програма.

1. Еколошко образовање за одрживи развој

аутор програма: Станка Брдар

Циљ програма је развој и јачање компетенција код наставника за формирање ставова о одговорном односу према животној средини код ученика, као и за стварање здравих модела понашања код ученика усмерених ка одрживом развоју. То се постиже кроз преношење знања и основних информација о најважнијим еколошким темама и предлоге за интегрисање понуђених садржаја у наставу од 1. до 4. разреда основне школе у предметима Свет око нас, Познавање природе и друштва и Чувари природе.

 

2. Савремени уџбеник у настави физике

аутори програма: Славољуб Митић, др Божидар Николић, мр Срђан Вербић

Циљ програма је обучавање наставника за примену уџбеника и модерних наставних метода, за извођење демонстрационих огледа и огледа помоћу приручних средстава, за мултимедијално излагање наставних садржаја и проблема у настави физике, за коришћење образовних стандарда у настави (наставни планови - годишњи и месечни, припреме за час), као и за креирање питања и задатака за проверу остварености образовних стандарда.

 

3. Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике

аутор програма: дипл. психолог Невена Ловринчевић

Циљ програма је развој и јачање компетенција васпитача и наставника у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања кроз упознавање са значајем доброг дисциплинског приступа за правилан развој детета и применом добрих дисциплинских приступа и техника у остваривању педагошких циљева.

 

4. Личност васпитача и наставника као чинилац у васпитно-образовном процесу

аутор програма: дипл. психолог Невена Ловринчевић

Циљ програма је развој и јачање социјалних и емоционалних компетенција васпитача и наставника ради побољшања васпитно-образовног процеса кроз упознавање с принципима психологије индивидуалних разлика, са утицајем својстава личности на социјалну средину, као и с тим како променом понашања можемо доћи до ефикаснијег педагошког приступа.

Решења за одржавање ових семинара можете да погледате овде.


Странице << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |