Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници
Вести

Претходна страна | Следећа страна

Контролне вежбе из српског језика за 1. разред основне школе

Контролне вежбе из српског језика за 1. разред основне школе

Збирка садржи 25 контролних вежби распоређених у две целине, са задацима различитих типова. Вежбе из првог дела збирке проверавају почетно писање, a вежбе из другог дела на књижевноуметничким и некњижевним текстовима проверавају колико је ученик разумео прочитани текст и колико је овладао знањима из области језика и писања.

На крају сваке вежбе дата је табела са описом области, односно описом знања и вештина који се испитују, као и простор за наставников коментар о томе како је ученик урадио сваки задатак. Ове контролне вежбе су по садржини у складу с важећим планом и програмом и имају одобрење Министра просвете Републике Србије за употребу у настави у првом разреду основне школе.

Аутори: Јелисавета Делић, Александра Стефановић, Александра Станић; Обим: 56 страна; Цена: 290 дин.

Учитељи могу да наруче ово издање на телефоне: 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 као и на e-mail адресу: prodaja@kreativnicentar.rs.


Контролне вежбе из математике за 1. разред основне школе

Контролне вежбе из математике за 1. разред основне школе

Збирка садржи 14 контролних задатака организованих у две групе. Наставник има могућност да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног задатка дати су описи којима се прецизно објашњава сваки захтев у задатку, чиме се олакшава праћење напредовање ученика.

Ове контролне вежбе по садржини су у складу с важећим планом и програмом и имају одобрење Министра просвете Републике Србије за употребу у настави у првом разреду основне школе.

Аутори: Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић, Александра Стефановић; Обим: 64 стр.; Цена: 290 дин.

Учитељи могу да наруче ово издање на телефоне: 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 као и на e-mail адресу: prodaja@kreativnicentar.rs.

 


Нови одобрени уџбеници и приручници Креативног центра

На основу Закона о уџбеницима и другим наставним средствима (Сл. гласник Републике Србије" бр. 72/09) Креативни центар је у току јуна и јула 2010. године добио решења Министарства просвете за нових седам уџбеника и приручника.

То су следећи наслови: 

  • Знам и умем - контролне вежбе за математику за први разред основне школе
  • Знам и умем - контролне вежбе за српски језик за први разред основне школе
  • Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима, радна свеска за трећи разред основне школе (с приручником за наставнике)
  • Разумем шта читам 5, помоћно наставно средство за српски језик за пети разред основне школе
  • Математика 5, збирка задатака за додатну наставу за пети разред основне школе
  • Математика (1. и 2. део) за пети разред основне школе на мађарском језику
  • Математика за шести разред основне школе - уџбеник и збирка задатака.

Креативни центар на XXIV сабору учитеља Србије

Креативни центар учествоваће на XXIV сабору учитеља Србије и V смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима, где ће представити уџбенике. Сабор и смотра одржаће се 5. јуна 2010. године у Дому синдиката у Београду. Том приликом посетиоци сабора биће у могућности да разгледају и купе наше уџбенике и књиге.


Креативни центар добио лиценцу за издавање свих уџбеника

Креативни центар је 1. априла добио од Министарства просвете лиценцу за издавање уџбеника решењем број 650-02-00025/2010-06 од 18.03.2010. Креативни центар је добио лиценцу типа А, што значи да може да штампа уџбенике за све нивое и све области образовања. Лиценцу и решење погледајте овде.


Странице << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |