Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Семинари

Акредитовани семинари за васпитаче, учитеље, наставнике основних школа и стручне сараднике из предшколских установа и основних школа (2016-2018)

34 Ефикасно дисциплиновање - између жеља и могућности

Теме: Породица (утицај васпитних стилова и породичне динамике на развој проблема у понашању деце); Родитељ детета с проблемима понашања (типови, приступ, могућност остваривања сарадничког односа); Најчешћи проблеми понашања код деце којој је потребан појачан васпитно-образовни рад; Могућности примене когнитивно-бихејвиоралних техника у раду с децом којој је потребан појачан васпитно-образовни рад

35 Ефикасно дисциплиновање - приступи и технике

Теме: Значај дисциплиновања и постављања граница за развој детета и функционисање групе; Промоција ефикасног и ненасилног приступа дисциплиновању; Превенција насилничког понашања код деце; Овладавање вештинама ненасилне комуникације

264 Диференцирани приступ настави математике у основној школи

Теме: Појам индивидуализоване и диференциране наставе; Могућности и значај примене диференцираног приступа у настави математике; Рад са учесницима на диференцирању припремљеног материјала; Рад са учесницима на припремању сопственог материјала за реализацију часа диференцираним приступом

406 Методе OUTDOOR  наставе - учење у непосредном окружењу

Теме: Потенцијалне могућности наставе изван учионице; Методе рада у настави изван учионице; Коришћење допунске литературе у настави изван учионице; Едукативне игре као инструмент за обнову и утврђивање стечених знања

 

 

 EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |