Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Семинари

Удружење за унапређење васпитања и образовања „Креативни центар" има у понуди осам акредитованих семинара за стручно усавршавање запослених у образовању. Семинари се реализују у периоду 2018-2021. година. Трајање сваког семинара је један дан (осам сати). Семинаре воде искусни просветни радници - наставници, психолози и педагози.

26 Ефикасно дисциплиновање - између жеља и могућности

Теме: Породица, утицај васпитних стилова и породичне динамике на проблеме у понашању код детета; Проблеми у понашању код детета и ученика; Примена когнитивних и бихејвиоралних техника у управљању негативним емоцијама при дисциплиновању; Проблемске ситуације из праксе везане за ситуације дисциплиновања - радионичарски део

 

27 Ефикасно дисциплиновање - приступи и технике

Теме: Значај дисциплиновања за развој детета; Неефикасни и (или) штетни приступи и техније дисциплиновања; Ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања

 

106 Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Теме: Кризне ситуације; Психолошке реакције у кризним ситуацијама; Реаговање у кризним ситуацијама; Превенција кризних ситуавија и превенције ПТСП-а

 

115 Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Теме: Изазови у комуникацији; Законски оквир за процену и поступање у конфликтним ситуацијама у васпитно-образовним установама; Конструктиван приступ решавања конфликата и превазилажења стресних ситуација; Ненасилна комуникација као превенција појаве и продубљивања конфликата

 

281 Грађанским васпитањем градимо позитивне вредности

Теме: Позитивне вредности; Стварање толерантне средине; Грађанско васпитање и позитивне вредности; Предности радионичарског начина рада; Колико нас је дотакло и како даље

 

370 Диференцирани приступ настави математике у основној школи

Теме: Појам индивидуализоване и диференциране наставе; Могућност и значај примене диференцираног приступа у настави математике; Припремање сопственог материјала за реализацију часа са диференцираним приступом; Предности и мане организације наставе са диференцираним приступом; Разговор са учесницима о досадашњим искуствима, дискусија

 

449 Интегративна настава у подстицајној средини за учење

Теме: Дидактичко-методички аспекти учења интегративне наставе; Примена интегративне наставе; Подстицајна средина за учење

 

482 Методе OUTDOOR наставе - учење у непосредном окружењу

Теме: Потенцијалне могућности наставе изван учионице; Методе рада у настави изван учионице; Едукативне игре као инструмент за образовање и васпитање ученика; План и програм за једнодневну или вишедневну наставу изван учионицеEEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |