Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Уџбеници

Буквар с наставним листовима за први разред основне школе

Буквар с наставним листовима за први разред основне школе

Буквар за први разред основне школе у потпуности је прилагођен захтевима новог програма наставе и учења (2018/2019). Нов, повећан формат Буквара пружа већи и прегледнији простор за рад, а тиме и више могућности за потпуно овладавање техникама постепеног учења почетног писања и читања. На захтев многих учитеља у ново издање Буквара унели смо линијски систем какав постоји у свескама, а повећан је и број графомоторичких вежби. Буквар је организован тако да даје могућност поступне или убрзане обраде слова – једно слово или два слова на једном часу – у зависности од тога шта учитељ жели.

Аутор: Симеон Маринковић
Илустратор: Андреј Војковић, Душан Павлић

Формат: 20,8 x 26 cm 150 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 890.00 дин
Читанка 1.  Уџбеник за први разред основне школе

Читанка 1. Уџбеник за први разред основне школе

Читанка за први разред основне школе састоји се из различитих прозних и поетских текстова у којима су равномерно заступљени класици дечје књижевности и савремени аутори. Садржи све обавезне текстове за обраду предвиђене новим програмом наставе и учења (2018/2019). Сви текстови праћени су одговарајућим питањима и задацима различитих нивоа тежине. Повећан формат Читанке омогућава бољу прегледност садржаја.

Аутор: Симеон Маринковић, Славица Марковић
Илустратор: Тихомир Челановић, Данијел Савовић, Душан Павлић

Формат: 20,8 x 26 cm 96 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 610.00 дин
Уџбенички комплет за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку

Уџбенички комплет за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку

Уџбенички комплет за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе састоји се од четири књиге. 1. "Шта све деца знају" - Радна свеска за припрему за почетно читање и писање обухвата садржаје који задовољавају три основна облика рада: учитељево писање на табли, рад на разредној и дечјој илустрованој словарици као и ученичко индивидуално записивање штампаним словима. 2. "Чудна ми чуда" - Прва збирка текстова за наставу почетног читања и писања садржи прозне и поетске текстове који су прилагођени узрасту ученика. Кроз понуђене диференциране задатке обезбеђена је индивидуалност и креативност у раду. 3. "Пишем, пишем" - Радна свеска за почетно писање писаних слова садржи одабране текстове и примере кроз које ученици савлађују технику писања писаних слова и изграђују правилне технике читања и разумевања прочитаног. 4. "Причам ти причу" - Друга збирка текстова. Кроз јасне налоге, разноврсне задатке, пратеће прилоге и поглавље "Домаћа лектира" пружено је више могућности за усавршавање технике читања и усменог и писменог изражавања. Овај уџбенички комплет у потпуности испуњава захтеве новог програма наставе и учења(2018/2019).

Аутор: Зорица Нобл, Зорица Вукајловић
Илустратор: Нино Маљевић

Формат: 23,5 x 22 cm 76 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 1890.00 дин

Додатни материјали

Забавна граматика за први разред

Забавна граматика за први разред

Радна свеска у којој ученици кроз креативне задатке различитог типа активно провежбавају наставне садржаје из српског језика за први разред основне школе.

Аутор: Симеон Маринковић
Илустратор: Мирољуб Милутиновић Брада

Формат: 23,5 x 22 cm 66 + 26 стр, меки повез, двобојно, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 480.00 дин
Језичке школице 1

Језичке школице 1

Збирка радних листова из језика и књижевности која ученицима помаже да читањем различитих текстова и решавањем задатака овладају вештином коришћења различитих стратегија у освајању нових знања из језика и тумачењу слојева текста. Збирка је конципирана тако да сваки ученик може да напредује, али и да се враћа тежим задацима, већ према интересовањима и могућностима у одређеном тренутку.

Аутор: Александра Стефановић, Сандра Радовановић, Александра Станић, Саша Гламочак
Илустратор: Александар Стојшић

Формат: 21 x 29 cm 108 стр., меки повез, двобојно, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 730.00 дин

Аутор:
Илустратор:

Формат: , ,
SMS шифра:

Напомена: Распродато

Контролне вежбе из српског за 1. разред

Контролне вежбе из српског за 1. разред

Збирка садржи 25 контролних вежби распоређених у две целине, са задацима различитих типова. Вежбе из првог дела збирке проверавају почетно писање, а вежбе из другог дела на књижевноуметничким и некњижевним текстовима проверавају колико је ученик разумео прочитани текст и колико је овладао знањима из области језика и писања. На крају сваке вежбе дата је табела са описом области, односно описом знања и вештина који се испитују, као и простор за учитељев коментар о томе како је ученик урадио сваки задатак. Контролне вежбе су у складу са важећим наставним планом и програмом.

Аутор: Јелисавета Делић, Александра Стефановић, Александра Станић
Илустратор: Драган Максимовић

Формат: 21 x 29 cm 64 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 1KSJ

Цена: 350.00 дин


EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |