Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Уџбеници

Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе

Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе

Уџбеник је у потпуности усклађен с новим програмом наставе и учења. Наставне теме су поступно и природно разложене на наставне јединице. Свака наставна јединица пружа оптималну количину информација и по обиму одговара узрасту ученика – углавном је једна лекција дата на једној страни, што ученику омогућује добар преглед градива и лако сналажење у уџбенику. Лекције обухватају и задатке за самосталан рад, па ученици могу да провере у којој су мери усвојили нове појмове. Предвиђене су и активности за рад у пару или за групни рад, што ће усвајање знања учинити занимљивим и динамичним. Након сваке наставне целине следи рубрика Шта смо учили, у којој се укратко и на прегледан начин излаже пређено градиво.

Аутор: Весна Рикало, Весна Рикало
Илустратор: Вукашин Багић, Вукашин Багић

Формат: 20, 8 x 26 cm 113 стр., меки повез, пун колор,
SMS шифра:

Цена: 650.00 дин
Математика 2. Радна свеска за други разред основне школе

Математика 2. Радна свеска за други разред основне школе

Радна свеска чини целину са уџбеником и у њој су заступљени задаци свих типова и различитих нивоа тежине. При избору задатака водило се рачуна о њиховим различитим функцијама, а то су усвајање нових садржаја обрађених у уџбенику, увежбавање неких поступака и овладавање њима, формирање радних навика, примена знања у свакодневним ситуацијама, развијање мисаоних операција. Задаци дати на Шареним странама подстичу дечју креативност и интересовање за математику.

Аутор: Весна Рикало
Илустратор: Вукашин Багић, Вукашин Багић

Формат: 20, 8 x 26 cm 144 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 900.00 дин
Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе

Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе

Уџбеник је у потпуности прилагођен захтевима новог програма наставе и учења. Свака наставна јединица започиње уводним задатком у коме се нови математички појмови повезују са оним што је деци блиско или што је учено раније. Ти задаци су богато илустровани и могу да буду учитељу повод за разговор и постављање додатних питања. Уџбеник садржи и задатке које деца решавају у свесци, самостално или уз помоћ учитеља. Саставни део уџбеника су занимљиви пројекти, као и материјал за извођење разноликих математичких игара које се могу играти индивидуално, у пару или групно, што све има посебну мотивациону вредност када се ради о провежбавању наученог.

Аутор: Јасмина Милинковић
Илустратор: Борис Кузмановић

Формат: 20, 8 x 26 cm 46 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 650.00 дин
Математика 2.  Радна свеска за други разред основне школе

Математика 2. Радна свеска за други разред основне школе

Радна свеска функционално прати уџбеник и у потпуности је прилагођена захтевима новог програма наставе и учења. У њој се налази мноштво задатака различитих типова и различитих нивоа тежине. Захтеви у задацима подстичу примену правила, сналажење у различитим ситуацијама и дубље разумевање математичких појмова. На крају сваке тематске целине налази се провера знања која ученицима може послужити за самоевалуацију. И у радној свесци ученицима се предлажу добро осмишљене математичке игре кроз које се на забаван начин увежбава и утврђује оно што је научено.

Аутор: Јасмина Милинковић
Илустратор: Борис Кузмановић

Формат: 20, 8 x 26 cm 147 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 900.00 дин

Додатни материјали

Математичке степенице 2

Математичке степенице 2

Збирка задатака из математике за утврђивање и увежбавање обавезних садржаја из математике за други разред основне школе. Основна намена ове збирке је да дете напредује оним темпом који одговара његовим могућностима, интересовањима и мотивацији.

Аутор: Љиљана Вуковић, Р. Продановић, Сандра Радовановић, З. Тошић
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 21 x 24 cm 124 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 2MST

Цена: 730.00 дин
Контролне вежбе из математике за 2. разред

Контролне вежбе из математике за 2. разред

Збирка садржи 18 контролних вежби организованих у две групе. Учитељ може да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног дати су прецизни описи захтева који се проверавају у сваком задатку, што олакшава праћење напредовања ученика. Аутори су дали предлог за бодовање задатака као и скалу за оцењивање. Контролне вежбе су у складу са важећим наставним планом и програмом.

Аутор: Весна Рикало, Петар Огризовић
Илустратор: Душан Павлић

Формат: 21 x 29 cm 82 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 2KMA

Напомена: РаспродатоEEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |