Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Уџбеници

Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе

Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе

Наставне теме су поступно и природно разложене на наставне јединице. Свака наставна јединица пружа оптималну количину информација и по обиму одговара узрасту ученика – углавном је једна лекција дата на једној страни, што ученику омогућује добар преглед градива и лако сналажење у уџбенику. Лекције обухватају и задатке за самосталан рад, па ђаци могу да провере у којој су мери усвојили нове појмове. Предвиђене су и активности за рад у пару или за групни рад, што ће усвајање знања учинити занимљивим и динамичним. Након сваке наставне целине следи рубрика Шта смо учили, у којој се укратко и на прегледан начин излаже пређено градиво.

Аутор: Весна Рикало
Илустратор: Вукашин Багић

Формат: 20,8 x 26 cm 108 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 610.00 дин
Математика 2. Радна свеска за други разред основне школе

Математика 2. Радна свеска за други разред основне школе

Радна свеска чини целину са уџбеником и у њој су заступљени задаци свих типова и различитог степена тежине. При избору задатака водило се рачуна о њиховим различитим функцијама, а то су усвајање нових садржаја обрађених у уџбенику, увежбавање неких поступака и овладавање њима, формирање радних навика, примена знања у свакодневним ситуацијама, развијање мисаоних операција. Основна тежња јесте да сви ученици савладају основне програмске захтеве, али су у радној свесци дати и сложенији задаци, намењени ученицима који могу брже да напредују. Такви си и задаци на Шареним странама, који подстичу дечју креативност и интересовање за математику.

Аутор: Весна Рикало
Илустратор: Вукашин Багић

Формат: 20,8 x 26 cm 132 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 710.00 дин
Математика за други разред

Математика за други разред

Уџбеник у коме је на јасан, концизан и узрасту приступачан начин изложено градиво предвиђено наставним програмом за математику у другом разреду основне школе.

Аутор: Симеон Маринковић, Дејан Беговић, Љиљана Маринковић
Илустратор: Мирјана Живковић

Формат: 23,5 x 22 cm 44 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 2sMAT

Цена: 390.00 дин
Математика за други разред - радна свеска

Математика за други разред - радна свеска

Радна свеска у којој се кроз разноврсне и добро осмишљене задатке детаљније разрађује и увежбава градиво представљено у уџбенику.

Аутор: Симеон Маринковић, Дејан Беговић, Љиљана Маринковић
Илустратор: Мирјана Живковић

Формат: 22 x 24 cm 144 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 2sMAR

Цена: 710.00 дин
Забавна математика за други разред

Забавна математика за други разред

Радна свеска у којој се налази велики број задатака кроз које ће ученици на забаван начин трајно овладати математичким садржајима предвиђеним за обраду у другом разреду основне школе.

Аутор: Симеон Маринковић
Илустратор: Мирјана Живковић

Формат: 22 x 23,5 cm 70 стр., меки повез, двобојно, ћирилица
SMS шифра: 2nZMA

Цена: 480.00 дин

Додатни материјали

Математичке степенице 2

Математичке степенице 2

Збирка задатака из математике за утврђивање и увежбавање обавезних садржаја из математике за други разред основне школе. Основна намена ове збирке је да дете напредује оним темпом који одговара његовим могућностима, интересовањима и мотивацији.

Аутор: Љиљана Вуковић, Р. Продановић, Сандра Радовановић, З. Тошић
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 21 x 24 cm 124 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 2MST

Цена: 730.00 дин
Контролне вежбе из математике за 2. разред

Контролне вежбе из математике за 2. разред

Збирка садржи 18 контролних вежби организованих у две групе. Учитељ може да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног дати су прецизни описи захтева који се проверавају у сваком задатку, што олакшава праћење напредовања ученика. Аутори су дали предлог за бодовање задатака као и скалу за оцењивање. Контролне вежбе су у складу са важећим наставним планом и програмом.

Аутор: Весна Рикало, Петар Огризовић
Илустратор: Душан Павлић

Формат: 21 x 29 cm 82 стр., меки повез, црнобело, ћирилица
SMS шифра: 2KMA

Цена: 350.00 дин


EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |