Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Приручници

Дидактичке играчке које можете да направите сами

Дидактичке играчке које можете да направите сами

Дидактичке игре код деце развијају когнитивне процесе, самосталност, логичко--математичко мишљење и подстичу развој говора и социоемоционални развој. У приручнику су представљене дидактичке игре и играчке: ▶ за развој фине моторике; ▶ за развој практичних вештина; ▶ за развој логичко-математичког мишљења; ▶ у функцији почетног описмењавања; ▶ за сензорни развој; ▶ за упознавање света око нас; ▶ за богаћење дечјег речника; ▶ за развој социоемоционалних односа и вештина.

Аутор: Љиљана Рељић
Илустратор:

Формат: 16.5 x 24 cm 96 стр., Меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 880.00 дин
Учење кроз праксу у вртићу. Приручник за рефлексивне практичаре

Учење кроз праксу у вртићу. Приручник за рефлексивне практичаре

Ефикасна рефлексивна пракса може се упоредити с компасом. Као што компас помаже при оријентацији, тако и рефлексивна пракса пружа помоћ васпитачима и стручним сарадницима да схвате где се налазе на свом професионалном путу и куда даље желе да иду.

Аутор: Бранка Станојевић, Анита Ерић, Татјана Павловић
Илустратор:

Формат: 16.5 x 24 cm 88 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 800.00 дин
Портфолио рефлексивног практичара (за стручне сараднике)

Портфолио рефлексивног практичара (за стручне сараднике)

Портфолио за стручне сараднике прати циклус од четири године. Садржи: упитник за иницијалну самопроцену професионалних компетенција, дефинисање нивоа остваривања професионалног развоја на нивоу васпитне групе, вртића или установе, графичке просторе за описе процеса усавршавања, простор за питања, кораке, дилеме, дијалог и рефлексију, али и даље предлоге акција. Посебно је издвојена табела која садржи податке о броју група, деце и васпитача с којима стручни сарадник непосредно остварује сарадњу. Портфолио прати приручник „Учење кроз праксу у вртићу. Приручник за рефлексивне практичаре“.

Аутор: Бранка Станојевић, Анита Ерић, Татјана Павловић
Илустратор:

Формат: 24,5 x 33 cm 12 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 500.00 дин
Портфолио рефлексивног практичара (за васпитаче)

Портфолио рефлексивног практичара (за васпитаче)

Портфолио за васпитаче прати период од једне радне године. Садржи: опште информације о васпитачу, иницијалну самопроцена професионалних компетениција, податке о васпитној групи (податке о деци, родитељима, структури васпитне групе, праћење дечјег развоја). Такође, садржи и простор за бележење промена простора, део који се односи на породицу, део за примере планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада, простор где се бележи рад на пројектима или истраживањима, „Појмовник“, који има за циљ да се васпитач сам одреди у односу на одређени појам, његово значење и разумевање. Портфолио прати приручник „Учење кроз праксу у вртићу. Приручник за рефлексивне практичаре“.

Аутор: Бранка Станојевић, Анита Ерић, Татјана Павловић
Илустратор:

Формат: 24,5 x 33 cm 28 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 500.00 дин
Цртам, шарам и рукама стварам

Цртам, шарам и рукама стварам

Приручник Цртам, шарам и рукама стварам нуди бројне идеје за организовање графичко-ликовних игара и активности с децом јасленог узраста. Покривене су бројне теме и ликовне технике, од најједноставнијих, попут цртања оловком и дрвеним бојицама, преко приказа техника отискивања и колажа, до рада с природним и неструктурираним материјалима. Активности су приказане поступно: од уводног дела, у којем се деци на разумљив начин приближава и описује тема којом ће се бавити, преко главног дела, где је описан начин примене ликовних техника, па до завршног дела, с посебним напоменама и предлозима за то како могу да се излажу готови продукти активности. Приручник је намењен медицинским сестрама васпитачима, али и родитељима и свима онима који се баве децом у овом узрасту.

Аутор: Радмила Павловић, Наташа Митровић
Илустратор:

Формат: 16 x 24 cm 146 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 1080.00 дин

Претходна страна | Следећа страна
 EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |