Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Уџбеници

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе

Уџбеник се састоји од шест основних тематских целина у оквиру којих се обрађују теме предвиђене наставним програмом (Осцилаторно и таласно кретање, Светлосне појаве, Електрично поље, Електрична струја, Магнетно поље, Елементи атомске и муклеарне физике) и седмог, завршног поглавља - Физика и савремени свет. Уџбеник одликује јасна и прегледна структура са следећим структурним елементима који се односе на различит тип садржаја или активности: додатне информације и објашњења, подсетник, речник, оглед, решен пример, задатак, занимљивост. Садржаји су објашњени на занимљив и стручан начин. Приликом објашњавања нових појмова користе се добра графичка решења. На решеним примерима показује се како се примењују обрађени садржаји, а предложени огледи доприносе потпунијем разумевању и продубљивању знања ученика.

Аутор: Божидар Николић, Славољуб Митић
Илустратор: Милан Драгојловић

Формат: 20.8 x 26 cm 182 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 780.00 дин
Збирка питања и задатака из физике с практикумом за осми разред основне школе

Збирка питања и задатака из физике с практикумом за осми разред основне школе

Збирка је подељена у четири целине - у првој се налазе питања, у другој рачунски задаци, у трећој целини налази се практикум с практичним вежбама, а у четвртој су решења. Питања су формулисана тако да се провери да ли ученици заиста разумеју обрађене садржаје. Рачунски задаци су разноврсни по типу и тежини. Практикум садржи опис лабораторијских вежби које на очигледан начин илуструју градиво. У решењима су одговори пропраћени детаљним образложењем, цртежом или поступком долажења до решења.

Аутор: Славољуб Митић, Божидар Николић
Илустратор: Милан Драгојловић, Дејан Подунавац

Формат: 20.8 x 26 cm 104 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра:

Цена: 680.00 дин


EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |