Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Уџбеници

Читанка за трећи разред - радни уџбеник

Читанка за трећи разред - радни уџбеник

"Читанка" је обликована као радни уџбеник који нуди ученицима активну улогу у процесу стицања нових знања из области језика и књижевности. Поред прозних, поетских текстова и књижевно теоријских појмова, уџбеник обрађује и језичке појмове предвиђене наставним планом и програмом. Систематизације у виду табела на прегледан начин граде мрежу појмова и нуде ученицима могућност да прате сопствено напредовање. "Читанка" је тематски повезана са "Забавном граматиком за трећи разред".

Аутор: Симеон Маринковић, Славица Марковић
Илустратор: Никола Витковић

Формат: 22 x 23,5 cm 178 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 3CIT

Напомена: Распродато

Математика за трећи разред - 1. део - радни уџбеник

Математика за трећи разред - 1. део - радни уџбеник

Ова књига је радни уџбеник који омогућава савладавање градива предвиђеног програмом за овај узраст. Разноврсни задаци, пажљиво тематски конципирани и праћени функционалним и подстицајним илустрацијама, олакшавају деци савладавање градива и разбијају предрасуде о математици као тешком предмету. Комплетно градиво дато је у више тематских целина, које садрже и забавне задатке под називом "И ово је математика", а свака тематска целина завршава се резимеом "Шта смо научили". Радна свеска "Забавна математика за трећи разред" функционално се надовезује на уџбеник.

Аутор: Александра Стефановић
Илустратор: Татјана Лазић

Формат: 22 x 23,5 cm 120 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 31MAT

Напомена: Распродато

Математика за трећи разред - 2. део - радни уџбеник

Математика за трећи разред - 2. део - радни уџбеник

Ова књига је радни уџбеник који омогућава савладавање градива предвиђеног програмом за овај узраст. Разноврсни задаци, пажљиво тематски конципирани и праћени функционалним и подстицајним илустрацијама, олакшавају деци савладавање градива и разбијају предрасуде о математици као тешком предмету. Комплетно градиво дато је у више тематских целина, које садрже и забавне задатке под називом "И ово је математика", а свака тематска целина завршава се резимеом "Шта смо научили". Радна свеска "Забавна математика за трећи разред" функционално се надовезује на уџбеник.

Аутор: Александра Стефановић
Илустратор: Татјана Лазић

Формат: 22 x 23,5 cm 120 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 32MAT

Напомена: Распродато

Природа и друштво за трећи разред - радни уџбеник

Природа и друштво за трећи разред - радни уџбеник

Радни уџбеник сачињен од осам поглавља кроз која ученици имају могућност да истражују и изводе огледе и тако се упознају са светом науке и открића. Задаци из уџбеника захтевају активно учествовање и упућују ученике на посматрање и уочавање веза између појмова.

Аутор: Симеон Маринковић, Славица Марковић
Илустратор: Саша Арсенић, Владимир Бурсаћ

Формат: 23,5 x 22 cm 180 стр., меки повез, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 3PDR

Напомена: Распродато

Музичка култура за трећи разред - радни уџбеник

Музичка култура за трећи разред - радни уџбеник

Битна одлика овог уџбеника је оригинално увођење деце у учење нота, тактова и линијског система, остварено кроз низ музичких игара и подржано функционалним илустрацијама и музичким примерима. Књига садржи вежбе за утврђивање градива, занимљив музички квиз, бројне музичке ребусе и укрштенице, а уз сваку књигу добија се и бесплатан музички компакт диск. Овај уџбеник ће бити значајна помоћ учитељима у реализацији наставе музичке културе.

Аутор: Владица Илић
Илустратор: Борис Кузмановић

Формат: 22 x 23,5 cm 104 стр., меки повез + диск, пун колор, ћирилица
SMS шифра: 3MUZ

Напомена: Распродато

Забавна граматика за трећи разред - радни уџбеник

Забавна граматика за трећи разред - радни уџбеник

Радна свеска "Забавна граматика за трећи разред" уклопљена је тематски и садржајно са основним уџбеником. Мноштво разноврсних задатака формулисаних кроз јасне и разумљиве налоге нуде могућност за додатно утврђивање или проверу знања. Уз илустрације које су у функцији задатака, ова радна свеска афирмише учење као интересантан, забаван и подстицајан процес.

Аутор: Симеон Маринковић
Илустратор: Мирољуб Милутиновић Брада

Формат: 22 x 23,5 cm 80 стр., меки повез, двобојно, ћирилица
SMS шифра: 3GRA

Напомена: Распродато

Забавна математика за трећи разред - радни уџбеник

Забавна математика за трећи разред - радни уџбеник

Забавна математика 3 је радна свеска која нуди мноштво задатака за увежбавање градива трећег разреда. Подстиче ученике на занимљиву игру духа и откривање непознатог на основу познатог.

Аутор: Симеон Маринковић, Дејан Беговић
Илустратор: Мирољуб Милутиновић Брада

Формат: 22 x 23,5 cm 84 стр., меки повез, двобојно, ћирилица
SMS шифра: 3ZMA

Напомена: РаспродатоEEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |