Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници
Вести

Претходна страна | Следећа страна

Креативни центар у Новом Саду

Креативни центар ће излагати своја издања у холу амфитеатра "Михајло Пупин" Природно-математичког факултета у Новом Саду (Трг Доситеја Обрадовића 4) у време одржавања републичког семинара Друштва математичара о настави математике и рачунарства у основној и средњој школи: 14. јануара 2011. од 11 до 17 часова и 15. јануара 2011. од 9 до 17 часова.

Том приликом учесници семинара моћи ће да виде и купе наше уџбенике и да добију промотивни материјал.


Контролне вежбе из математике за други разред основне школе

Контролне вежбе из математике за други разред основне школе

Збирка садржи 18 контролних вежби организованих у две групе.

Наставник може да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног дати су прецизни описи захтева који се проверавају у сваком задатку, што олакшава праћење напредовања ученика. Аутори су дали предлог за бодовање задатака као и скалу за оцењивaње. Ове контролне вежбе по садржини су у складу са важећим планом и програмом и имају одобрење Министарства просвете Републике Србије за употребу у настави у другом разреду основне школе.

Аутори: Весна Рикало, Петар Огризовић; Обим: 84 стране; Цена 290 динара

Ако желите да погледате примере из књиге, кликните на слику.


Министарство одобрило радне листове за предшколце

На основу Закона о уџбеницима и другим наставним средствима ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 72/09) Креативни центар је у току септембра 2010. године добио решења Министарства просвете за радне листове који се користе у васпитно образовном раду у предшколским установама, као и у реализацији припремног предшколског програма.

Ови радни листови коришћени су и до сада у предшколским установама на основу позитивног мишљења Завода за унапређивање образовања и васпитања бр 1304/2008 од 30.10.2010. године.

Ово су наслови који су добили решења Министарства просвете којима се одобрава њихова употреба у васпитно образовном раду у предшколским установама:

 1. Радни листови за рад у припремној предшколској групи:
 • "Мала математика", аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић
 • "Мој свет", аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић
 • "Мали буквар", аутор Симеон Маринковић
 • "Црталица", аутори Симеон Маринковић и Милена Крсмановић
 • "Приручник за васпитаче и учитеље", аутор Симеон Маринковић
 1. Друга варијанта радних листова за рад у припремној предшколској групи:
 • "Јесен-Зима", аутор Симеон Маринковић
 • "Пролеће-Лето", аутор Симеон Маринковић
 1. Радни листови за рад у средњој васпитној групи
 • "Сваштара", аутор Славица Марковић
 • "Жврљалица", аутор Славица Марковић
 • "Причанка", аутор Симеон Маринковић
 1. Радни листови за рад у млађој васпитној групи
 • "Школица", аутор Славица Марковић.

Контролне вежбе из српског језика за 1. разред основне школе

Контролне вежбе из српског језика за 1. разред основне школе

Збирка садржи 25 контролних вежби распоређених у две целине, са задацима различитих типова. Вежбе из првог дела збирке проверавају почетно писање, a вежбе из другог дела на књижевноуметничким и некњижевним текстовима проверавају колико је ученик разумео прочитани текст и колико је овладао знањима из области језика и писања.

На крају сваке вежбе дата је табела са описом области, односно описом знања и вештина који се испитују, као и простор за наставников коментар о томе како је ученик урадио сваки задатак. Ове контролне вежбе су по садржини у складу с важећим планом и програмом и имају одобрење Министра просвете Републике Србије за употребу у настави у првом разреду основне школе.

Аутори: Јелисавета Делић, Александра Стефановић, Александра Станић; Обим: 56 страна; Цена: 290 дин.

Учитељи могу да наруче ово издање на телефоне: 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 као и на e-mail адресу: prodaja@kreativnicentar.rs.


Контролне вежбе из математике за 1. разред основне школе

Контролне вежбе из математике за 1. разред основне школе

Збирка садржи 14 контролних задатака организованих у две групе. Наставник има могућност да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног задатка дати су описи којима се прецизно објашњава сваки захтев у задатку, чиме се олакшава праћење напредовање ученика.

Ове контролне вежбе по садржини су у складу с важећим планом и програмом и имају одобрење Министра просвете Републике Србије за употребу у настави у првом разреду основне школе.

Аутори: Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић, Александра Стефановић; Обим: 64 стр.; Цена: 290 дин.

Учитељи могу да наруче ово издање на телефоне: 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 као и на e-mail адресу: prodaja@kreativnicentar.rs.

 


Странице << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |